pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2021 nazwa.pl

Aktualności

2021.01.12

Informacja o szczepieniach


Ścieżka szczepień przeciwko COVID-19 w Przychodni Miejskiej w Pieszycach
 
Temat szczepień przeciwko COVID-19 budzi wiele pytań. Chcąc przybliżyć i ułatwić uzyskanie informacji dotyczących procesu szczepienia, przygotowaliśmy dla Państwa krótki poradnik.
 
Etapy szczepienia i uprawnieni:
 
Etap 0
Pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, rodzice wcześniaków.
 
Etap 1
Pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele.
 
Etap 2
Osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.
 
Etap 3
Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.
 
Etap 0 realizuje obecnie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.

Etapy 1-3 na obszarze Gminy Pieszyce będą realizować:
-        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Miejska” w Pieszycach
-        Centrum Medyczne „Astra" s.c.
 
Proces szczepienia (na dzień 06.01.2021 r.):
  1. Proces szczepień oparty będzie o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie dla osób posiadających PESEL w specjalnym systemie (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.). Według ostatnich zapowiedzi w etapie 1 e-skierowania zostaną wystawione dla osób od najstarszej do mających 70 lat, a następnie dla kolejnej grupy wiekowej do 60 lat. Za czynności te odpowiadają służby państwa.
Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL, dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania). Będą mogli to robić lekarze SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach.
 
W pierwszej kolejności szczepić będziemy osoby z grupy wiekowej od najstarszego mieszkańca do mających 70 lat. 

Można szczepić się w jakimkolwiek punkcie szczepień w całym kraju. Nie obowiązuje w tym zakresie rejonizacja.
 
  1. Zarejestrować można się w dowolny sposób:
-        korzystając z dedykowanej infolinii ogólnokrajowej – całodobowej – 989;
-        korzystając z Internetowego Konta Pacjenta (IPK);
-        dzwoniąc do przychodni / punktu szczepień w danej gminie.
 
Szczegółowe rozwiązania w SP ZOZ Przychodni Miejskiej:
Punkt szczepień zlokalizowany będzie w części pediatrycznej przychodni – parter drugie wejście do budynku od strony ulicy Ogrodowej (ślepa droga pomiędzy budynkiem sióstr salezjanek a budynkiem przychodni). Punkt szczepień oraz droga do niego zostaną oznaczone. Oznaczenie jest ustandaryzowane dla wszystkich punktów szczepień w Polsce.
 
REJESTRACJA na szczepienie do przychodni:
 
Rejestracja stacjonarna zostanie oznaczona i odbywać będzie się na parterze budynku w wyodrębnionym pomieszczeniu – rejestracja przy basenie. Wejście będzie możliwe bezpośrednio od strony ulicy Królowej Jadwigi.
 
Od 13.01.2020 Przychodnia rozpocznie zapisy na szczepienia dla osób w wieku od najstarszej do 70 lat – zwracamy uwagę na fakt, że tego dnia rozpoczęte zostanie tworzenie LISTY chętnych do szczepienia, a nie REJESTRACJA.
 
Zapisanie się na listę do szczepienia nie będzie związane z wyznaczeniem terminu szczepienia, ponieważ system umożliwiający rejestrację uruchomiony zostanie przez rząd dopiero około 15 stycznia 2021 roku. Aby przyspieszyć proces rejestracji i Państwu go ułatwić, pracownicy przychodni wcześniej wpiszą chętnych do szczepienia mieszkańców Gminy Pieszyce na listy. Po uruchomieniu państwowego systemu rejestracji, mieszkańcy którzy zgłosili się na listy, zostaną zarejestrowaniu na szczepienie od najstarszego do najmłodszego. Wiek bowiem, a nie kolejność zgłoszenia na listę, decydować będzie o wyznaczonym terminie szczepienia.
Po 15 stycznia 2020 roku, pacjenci będą mieli możliwość rejestracji korzystając z innych ww. sposobów z samodzielną możliwością ustalenia terminu szczepienia (infolinia ogólnopolska lub IPK).

Od 13 stycznia aby zapisać się na LISTĘ chętnych do szczepień należy telefonować na numery:
74 8365362 lub 8365030 -  wybrać „0”.
Ponadto w najbliższych dniach uruchomiony zostanie specjalny telefon przeznaczony tylko do zapisów na szczepienie. Nr telefonu - 500 174 338.
 
Po 15 stycznia 2021 roku umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania nr e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych. Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia, ponowny SMS będzie przekazywany dzień przed wizytą. Pacjent będzie od razu umawiany na 2 wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany sms-em.
 
DZIEŃ SZCZEPIENIA
W umówionym dniu i o umówionej godzinie pacjent zgłasza się do punktu szczepień, wypełnia specjalną ankietę, a następnie lekarz kwalifikuje do szczepienia. Po wykonaniu szczepienia, pacjent pozostaje na terenie punktu szczepień przez 15 minut celem obserwacji.
Powtórzenie procesu szczepienia nastąpi po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.
Wypełnienie ankiety bezpośrednio przed szczepieniem przeciwko COVID-19 (najlepiej w dniu szczepienia) pozwoli na szybkie i sprawne przeprowadzenie szczepienia u jak największej ilości osób. Dlatego prosimy o zgłaszanie się na szczepienia z już wypełnioną ankietą.
Nadrzędnym celem ankiety jest bezpieczeństwo szczepionej osoby, poprzez wcześniejsze ustalenie przeciwskazań do szczepienia.
Są to:
  1. Aktywne objawowe zakażenia koronawirusem, z charakterystycznymi objawami:
-        gorączka powyżej 38°C;
-        kaszel;
-        utrata węchu lub smaku;
-        znaczne osłabienie.
  1. Inna aktywa infekcja z gorączką powyżej 38°C.
  2. Inne sczepienie przeprowadzone w okresie krótszym niż 14 dni od planowego szczepienia przeciwko COVID -19.
  3. Leczenie immunosupresyjnie np. po przeszczepie narządu.
  4. Przebyty wstrząs anafilaktyczny po leku lub np. użądleniu owada.
 
Nie zaleca się szczepienia u osób poniżej 16 roku życia, kobiet w ciąży lub karmiących. Jednak w tych przypadkach, jeżeli korzyść ze szczepienia przewyższa ryzyko - szczepienie jest możliwe. Należy to rozważyć wspólnie z ginekologiem–położnikiem lub pediatrą (w przypadku karmienia) i przedstawić stosowane zaświadczenie lekarskie.
 
Przebycie COVID-19 nie jest przeciwskazaniem do szczepienia. Jednak u osób przebywający w izolacji albo kwarantannie odradza się szczepienie.
 
W przypadku wątpliwości co do wypełnienia ankiety należy pozostawić wolne pole, które uzupełnione zostanie podczas wizyty lekarskiej kwalifikującej do szczepienia.
 
Ankietę można także pobrać tutaj: ankieta
lub ze strony Gminy Pieszyce pod linkiem: pieszyce.pl/images/news2021/ankieta.pdf
lub od poniedziałku 11 stycznia 2021 r.
w stałych miejscach dystrybucji Gazety Pieszyckiej.