pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2021 nazwa.pl

Aktualności

2015.10.23

Certyfikat ISO dla Przychodni


     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach realizując Misję Zakładu świadczenia kompleksowych usług medycznych na najwyższym poziomie podejmuje starania zmierzające do stałego rozwoju Przychodni.
     Dysponując obecnie doskonałą siedzibą Zakładu, wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt medyczny i infrastrukturę techniczną oraz zatrudniając doświadczony zespół wykwalifikowanej kadry medycznej świadczącej usługi medyczne w bardzo szerokim  zakresie obejmującym:
  1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
  3. Szpitalna Opieka Jednodniowa
  4. Pracownie Diagnostyczne
  5. Stomatologia Ogólna
  6. Poradnia Zdrowia Psychicznego
  7. Rehabilitacja
  8. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

     Dyrektor Przychodni Zarządzeniem nr 2/2014 z dnia 29.05.2014 wprowadził system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
     W procesie wdrażania Systemu ustalonego Polityką Jakości opracowano procedury systemowe, wewnętrzne oraz Księgę jakości a także niezbędne instrukcje.
     Certyfikowani Auditorzy wewnętrzni wywodzący się z personelu przychodni przeprowadzili audity wewnętrzne pod nadzorem Pełnomocnika ds. spraw systemu zarządzania jakością.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 4 września 2015 roku Auditu Certyfikującego instytucja certyfikująca Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, stwierdziła, iż system zarządzania wprowadzony w Przychodni Miejskiej jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i w dniu 15 września potwierdziła ten fakt nadając Certyfikat nr 1346/2015.