pl en


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2021 nazwa.pl

O nas

 
 
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach funkcjonuje od 01.06.2000 r. Od pierwszych dni działalności realizuje Misję zakładu tj.świadczenia kompleksowych usług medycznych na najwyższym poziomie, która uznawana jest przez cały personel do dnia dzisiejszego. Oznacza to przybliżenie mieszkańcom nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych oraz szeroko pojętą profilaktykę i rehabilitację przy obserwowanych trudnościach w dostępie do tychże usług medycznych. Okazało się, że budowanie nowoczesnej bazy diagnostycznej i specjalistycznej jest możliwe nawet w małym ośrodku. Podstawą funkcjonowania Przychodni Miejskiej od pierwszych dni działalności było rozpoznanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie usług medycznych. Permanentnie analizowano stan zdrowotności mieszkańców, skalę występowania chorób i zagrożeń zdrowia porównując do zakresu dostępnych na rynku zdrowia świadczeń. W wyniku tej analizy tworzono kierunki działań uzupełniające stwierdzone luki. Konsekwencją dobrego rozpoznania rynku medycznego było utworzenie jedynych w powiecie dzierżoniowskim poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych. Od początku działalności placówki podejmowano szereg działań zwiększających atrakcyjność oferty medycznej- organizowano „białe soboty”, badania profilaktyczne i przesiewowe na szczeblu rejonowym i powiatowym (m.in. densydometria, mammografia, badania mykologiczne, przepływy naczyniowe ). Realizowano w badania przesiewowe szczebla powiatowego i rejonowego . Tworzono własne programy badań przesiewowych (np. w kierunku raka jelita przebadano 1000 osób z powiatu dzierżoniowskiego). Przy okazji organizowanych lokalnych imprez dla mieszkańców, przychodnia propagowała materiały informacyjne i promocyjne oraz umożliwiała badanie ciśnienia tętniczego, poziomu cukru i cholesterolu. Do roku 2006 budowano nową strukturę zakładu, wprowadzano innowacyjne w skali regionu rozwiązania zarządzania, komunikacji, organizacji pracy i konsolidacji zespołów pracowniczych oraz adoptowano podejmowane działania do zmieniających się warunków otoczenia i trudnej sytuacji służby zdrowia w Polsce. Przełomowym rokiem był rok 2006.  Zrealizowany został wówczas Projekt pn. „Zakup nowych urządzeń medycznych i wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach” ze środków ZPORR o wartości 573 726,59 PLN, dofinansowany w 75% ze środków EFRR.   Zakupiony w ramach projektu sprzęt medycznych odegrał ważną rolę w dalszym rozwoju placówki. Dodatkowo w roku 2006, po trwających 4 lata pracach koncepcyjnych, projektowych i formalno-prawnych, uzyskano pozwolenie na budowę nowej, nowoczesnej siedziby SPZOZ w Pieszycach. Kolejnym kamieniem milowym w historii funkcjonowania SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach była realizacja Projektu w ramach RPOWD na lata 2007-2013 pn. „Budowa nowej siedziby SPZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach (Etap I, II, III) i jej doposażenie ratunkiem dla lokalnej społeczności” o wartości 7 710 578,80 PLN, dofinansowany w 85% ze środków RPOWD. Od 01.01.2011 r. Nowa siedziba Przychodni jest nowoczesnym budynkiem o powierzchni ponad 1600 m² o strukturze modułowej wyposażonym w niezbędne media. W nowym obiekcie oprócz rozbudowanej Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa kilkanaście poradni specjalistycznych, z czego niektóre, jako jedyne w powiecie dzierżoniowskim.Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku usług diagnostycznych (np. Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Elektromiografii, EEG, Elektrodiagnostyki Kardiologicznej).

  Wysokiej klasy sprzęt oraz doświadczony zespół wykwalifikowanej kadry medycznej powoduje, iż z usług placówki chętnie korzystają nie tylko mieszkańcy Pieszyc ale również całego powiatu dzierżoniowskiego i powiatów ościennych. Podstawowym atutem działalności SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach jest wysoka jakość oraz kompleksowość świadczonych usług. Zrealizowana inwestycja w nową siedzibę pozwoliła rozszerzyć zakres świadczonych usług medycznych, poprawiła jeszcze ich jakość i w sposób kompleksowy zaspokoiła oczekiwania mieszkańców regionu. Prowadzone do tej pory programy profilaktyczne i badania przesiewowe wniosły nieoceniony wkład w poprawę stanu zdrowia ogółu mieszkańców. Obecnie w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach świadczone są usługi medyczne obejmujące:
 
• Zapobieganie powstawaniu chorób i urazów oraz promowanie zachowań prozdrowotnych.
 
• Analizowanie stanu zdrowotnego ludności oraz ustalenie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej.
 
• Udzielanie  świadczeń leczniczych, profilaktycznych, konsultacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych.
 
• Promocja zdrowia.
 
• Opieka nad kobietą ciężarną oraz noworodkiem.
 
• Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych i zabiegowych.
 
• Udzielanie świadczeń z zakresu stomatologii i protetyki.
 
• Badania diagnostyczne.
 
• Wykonywaniem szczepień ochronnych.
 
• Udzielanie świadczeń konsultacyjnych i leczniczych w poradniach specjalistycznych.
 
  Od roku 2002 do dnia dzisiejszego placówka odnotowuje dodatnie wyniki finansowe, co potwierdza prężność jej funkcjonowania. W SPZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach diagnozowane i leczone są jednostki chorobowe w bardzo szerokim zakresie, obejmujące niemal wszystkie dziedziny medycyny, między innymi: schorzenia wieku rozwojowego, schorzenia internistyczne, schorzenia onkologiczne (przewodu pokarmowego, płuc, piersi, prostaty, narządów rodnych, głowy), schorzenia kardiologiczne i układu krążenia, schorzenia narządu ruchu, schorzenia neurologiczne i narządów zmysłu (okulistyczne, laryngologiczne), schorzenia ginekologiczne, schorzenia endokrynologiczne, choroby skóry, schorzenia urazowo- ortopedyczne, schorzenia psychiatryczne, schorzenia przewodu pokarmowego. Na dzień dzisiejszy w placówce zatrudnionych jest ponad 100 osób z wykształceniem medycznym. Od 1 marca 2011 r. SPZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach świadczy usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej POZ obejmując zakresem 100- tysięczną populację mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. Tym samym zakład pracuje w całodobowym, ciągłym systemie.
 
  SP ZOZ Przychodnia Miejska ściśle współpracuje z wieloma jednostkami medycznymi w zakresie diagnostyki i terapii. Szczególnie aktywna współpraca obejmuje Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie, Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie, Szpital „Latawiec” w Świdnicy, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Szpital Wojskowy we Wrocławiu. Bezpośredni kontakt lekarzy przychodni z ośrodkami klinicznymi i dużymi szpitalami przynosi wymierne korzyści w skróceniu czasu postawienia właściwej diagnozy i wdrożenia optymalnego leczenia.Od pierwszych dni swojej działalności szczególna uwagę przykłada się do zadań z zakresu profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych, obejmując swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Pieszyce i powiatu dzierżoniowskiego (Program ""Kolon"", Powiatowy i Ministerialny program badań przesiewowych raka jelita grubego, profilaktyka chorób odtytoniowym, badań cytologicznych kobiet, badań usg i mammograficznych, badań przesiewowych w kierunku raka prostaty). Aktualnie SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach kontynuuje :
 
– Program badań przesiewowych raka jelita grubego finansowany przez Ministerstwo Zdrowia;
 
– Program badań cytologicznych kierunku wczesnego wykrycia raka szyjki macicy finansowany przez NFZ;
 
– Badania mammograficzne wykonywane w mammobusach średnio co 3-6 miesięcy- badania te wykonywane są bezpłatnie przez firmy zewnętrze.  
 
  W chwili obecnej w SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach funkcjonują:               
 
1) Podstawowa Opieka Zdrowotna
2) Pielęgniarka środowiskowa,
3) Położna środowiskowa
4) Stomatologia ogólna i protetyka.
5) Poradnie specjalistyczne
-    Ginekologiczno-Położnicza USG, kolposkopia, KTG, zabiegi diagnostyczne, cytologia
alt
-    Proktologiczna
-    chirurgii Ogólnej
-    Chirurgii Onkologicznej
-    Gastroenterologiczna
-    Neurologiczna
-    Laryngologiczna
-    Dermatologiczna - krioterapia
-    Poradnia Zdrowia Psychicznego
-    Urologiczna – USG, zabiegi
-    Ortopedyczno-Traumatologiczna
-    Reumatologiczna
-    Okulistyczna 
-    Kardiologiczna
-    Leczenia bólu
 
5) Oddział Leczenia Jednego Dnia
a)    Oddział Chirurgii Ogólnej – zabiegi operacyjne żylaków podudzi, przepukliny itp.

6) Pracownie diagnostyczne
a)    Radiologiczna – badania rentgenowskie w pełnym zakresie (wymagane skierowanie lekarza).
b)    Pracownia Ultrasonograficzna, USG brzucha, tarczycy, jąder.
c)    USG Doppler - przepływy naczyniowe tętnic dogłowowych (wymagane skierowanie lekarza  specjalisty)
d)    Pracownia EMG – elektromiografia (wymagane skierowanie lekarza)
e)    Pracownia EEG – elektroencefalografia (wymagane skierowanie od lekarza)
f)     Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
 
7) Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
Badania wykonywane są w pełnym zakresie bez oczekiwania. Opis dostępny jest w ciągu 24 godzin. Dzięki wykorzystaniu Telemedycyny w pilnych przypadkach wynik badania dostępny jest w ciągu godziny. 
 
alt

8) Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
a)    gastroskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia i kolonoskopia
b)    polipektomia, usuwanie wczesnych zmian nowotworowych, mukozektomia, leczenie beamerem argonowym, tamowanie krwawień i inne zabiegi endoskopowe. 
 
9) Pracownia Elektrodiagnostyki
a)    Holter EKG – badanie zapisu całodobowego EKG
b)    Próby wysiłkowe w kardiologii (wymagane jest skierowanie od lekarza) 
 
10) Pracownia audiologiczna – badania słuchu w kabinie audiometrycznej, dobór aparatów słuchowych. 
 
11) Badanie pola widzenia – polomierz statyczny
 
Bez Kontraktu z NFZ
 
1) Oddział Leczenia Jednego Dnia
Oddział Laryngologii – przegrody nosa, polipy, migdałki podniebienie (laryngoskopia, otoskopia, sinoskopia) 
 
2) Poradnia Endokrynologiczna
3) Poradnia Onkologiczna
4) Rehabilitacja (solux, masaże, krioterapia laser elektroterapia)

Medycyna pracy
a)    Badania wstępne i okresowe pracowników
b)    Badania kierowców
c)    Badania wysokościowe (praca na wysokościach)
d)    Kwalifikacje do pracy

Programy Profilaktyczne
1)    Program badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelita grubego finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.
2)    Program profilaktyczny schorzeń układu krążenia finansowany przez NFZ
3)    Program profilaktyki gruźlicy
4)    Profilaktyka jaskry
5)    Profilaktyka raka szyjki macicy.