pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2018 nazwa.pl

Zamówienia publiczne
12. Zakup wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach- SIWZ - Załącznik nr 2 wzór formularza oferty - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Pytania i odpowiedzi cz1 - Pytania i odpowiedzi cz. 2 - Pytania i odpowiedzi cz. 3, Informacja dla wykonawców 14.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert - Wybór wykonawcy9. Zakup wyposażenia poradni geriatrycznej na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach - SIWZ

8. Zakup ultrasonografu na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach - SIWZZałącznik nr 2  wzór formularza oferty - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

7. Zakup wyposażenia sali zabiegowej na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach - aparat elektrochirurgiczny z koagulacją argonową (diatermia) - SIWZZałącznik nr 2 wzór formularza oferty - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANIE SIWZ  Informacja z otwarcia ofert - Wybór wykonawcy

5. Zakup i montaż aparatu RTG z ramieniem C - SIWZ
Załącznik nr 2  wzór formularza oferty - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ O ZMIANIE SIWZ - Pytania i odpowiedzi cz. 1 - Pytania i odpowiedzi cz 2 - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE SIWZ - Informacja z otwarcia ofert - Wybór wykonawcy

 2. Dostawa preparatu do oczyszczania jelit zawierający pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu -  Ogłoszenie o unieważnieniu - Informacja o unieważnieniu