pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2021 nazwa.pl

Zamówienia publiczne

28. Pogwarancyjna obsługa serwisowa rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza 1,5T o sn. 49100  w siedzibie Zamawiającego