pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2019 nazwa.pl
1. Przetarg na zakup Aparatu Ultrasonograficznego

7. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:Dostawę narzędzi endoskopowych / Dostawę elektrod i kabli do diatermii - Pytania i odpowiedzi - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

8. Dostawa leków i produktów farmaceutycznych. - Pytania i odpowiedzi - Informacja z otwarcia ofert - Informacja o wyborze ofert

9. Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Informacja z otwarcia ofert - Informacja o wyborze oferty
 12. Zakup wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w PieszycachSIWZ - Załącznik nr 2 wzór formularza oferty - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pytania i odpowiedzi cz1 - Pytania i odpowiedzi cz. 2 - Pytania i odpowiedzi cz. 3Informacja dla wykonawców 14.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert - Wybór wykonawcy9. Zakup wyposażenia poradni geriatrycznej na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach - SIWZ - 

8. Zakup ultrasonografu na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach - SIWZ - Załącznik nr 2  wzór formularza oferty - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

7. Zakup wyposażenia sali zabiegowej na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach - aparat elektrochirurgiczny z koagulacją argonową (diatermia) - SIWZ - Załącznik nr 2 wzór formularza oferty - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANIE SIWZ  Informacja z otwarcia ofert - Wybór wykonawcy

5. Zakup i montaż aparatu RTG z ramieniem C - SIWZ - 
Załącznik nr 2  wzór formularza oferty - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ O ZMIANIE SIWZ - Pytania i odpowiedzi cz. 1 - Pytania i odpowiedzi cz 2 - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE SIWZ - Informacja z otwarcia ofert - Wybór wykonawcy

 


 
2. Dostawa preparatu do oczyszczania jelit zawierający pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu -  Ogłoszenie o unieważnieniu - Informacja o unieważnieniu