pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2021 nazwa.pl

zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540084333-N-2019 z dnia 30-04-2019 r.
Pieszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538940-N-2019
Data: 18/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Miejska, Krajowy numer
identyfikacyjny 89110048000000, ul. ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 748 367 227, e-mail spoz_pieszyce@poczta.onet.pl, faks 748 367 227.
Adres strony internetowej (url): www.przychodniapieszyce.eu.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: c) Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: