pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2021 nazwa.pl

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna realizowanan jest od 8:00-18:00
Obecnie Przychodnia Miejska w Pieszycach świadczy usługi medyczne w tym zakresie w ramach :
A. Poradni dla Dzieci - gdzie przyjmują lekarze pediatrzy:
 • lek. med. Katarzyna Łyś-Bugaj
 • lek. med. Piotr Korczak
B. Poradnia dla Dorosłych :
 • lek. med. Halina Szatkowska-Skurzyńska
 • lek. med. Barbara Stachowiak- Kolosko
 • lek. med. Stanisław Musiel
 • lek. med. Paweł Kuszka
POZ - to także opieka pielęgniarki środowiskowych, pielęgniarki medycyny szkolnej oraz położnej środowiskowej :
 1. Jolanta Hajduk położna 
 2. Beata Hałdaś pielęgniarka 
 3. Małgorzata Fiks położna
 

Poradnia Medycyna Pracy       

lek.med. Halina Szatkowska-Skurzyńska

C. Świadczenia Położnej/pielęgniarki POZ

Położna / Pielęgniarka POZ realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Do zadań położnej /pielęgniarskiej POZ należy:
 • prowadzenie edukacji kobiet w ciąży, przygotowanie ich do porodu,
 • opieka nad noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu – wizyta patronażowa,
 • realizacja, w formie wizyt domowych, pooperacyjnej opieki pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.
Położna Środowiskowo-Rodzinna
Małgorzata Fiks
 
Przyjmuje w dniach:
Poniedziałek 8:00-11:00
Wtorek 8:00-11:00
Środa 8:00-11:00
Czwartek 9:00-17:00
Piątek 8:00-17:00 
 
Wizyty domowe (Patronażowe):
Poniedziałek 11:00-14:35
Wtorek 11:00-14:35
Środa 11:00-14:35
Czwartek 11:00-18:00
----------------------------------------------------------------------------------
W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej prowadzone są programy profilaktyczne wczesnego wykrywania schorzeń układu krążenia, gruźlicy oraz chorób tytoniowych.