pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2018 nazwa.pl

Rozbudowa Przychodni

 
Tytuł projektu: Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej w POZ i AOS.
Oś priorytetowa: 6. Infrastruktura spójności społecznej
Działanie: 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną – konkursy horyzontalne (POZ i AOS – opieka koordynowana).
 
Beneficjent:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszycach
 
Cel projektu:
Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych
 
Wartość projektu: 9 006 030,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 982 354,26 PLN
Wartość środków własnych: 4 023 675,74 PLN
 
Projekt zakłada rozbudowę i wyposażenie w sprzęt medyczny oraz system informatyczny siedziby przychodni, w celu poszerzenia dostępności usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Inwestycja to IV etap budowy. Zostaną utworzone nowe strefy opieki nad pacjentami np.:
-     poradnia geriatryczna działająca w zakresie ambulatoryjnej i środowiskowej opieki geriatrycznej (usługi świadczone w przychodni i przez zespół opieki domowej);
-     gabinety specjalistyczne chirurgiczny, onkologiczny, leczenia bólu, rehabilitacyjny;
-     sala zabiegowa będąca dopełnieniem dla poradni specjalistycznych i POZ, których pacjenci potrzebują leczenia zabiegowego możliwego do przeprowadzenia poza oddziałami szpitalnymi;
-     rehabilitacja lecznicza.