Cennik i zadatek

Przychodnia Miejska w Pieszycach udziela świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, jak również odpłatnie.
 

Zadatek

Przed wykonaniem prywatnego badania/usługi:

 • rezonansu magnetycznego,
 • gastroskopii lub kolonoskopii,
 • zabiegu w kriokomorze

konieczne jest opłacenie zadatku w kwocie 100 złotych.

Zasady:

 • Zadatek można zapłacić w kasie przychodni gotówką lub kartą, lub przelewem na rachunek: 89 1090 2301 0000 0001 3302 3392. W tytule prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska pacjenta oraz daty umówionej wizyty.
 • W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od daty rejestracji, rezerwacja zostanie anulowana.
 • Zadatek nie podlega zwrotowi chyba, że odwołają Państwo badanie/usługę na 2 dni przed planowanym terminem.
 • Zadatek podlega zwrotowi w kwocie jaką pacjent wpłacił w przypadku:
  • przeciwwskazań medycznych do wykonania badania/usługi,
  • awarii sprzętu medycznego służącego do wykonania badania/usługi – w tym przypadku personel zaproponuje pacjentowi inny uzgodniony z nim termin, a jeżeli pacjent nie wyrazi na to zgody przychodnia zwróci mu zadatek.
 • W przypadku wykonania badania/usługi zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny badania/usługi.
 • Ponadto w razie rozwiązania umowy wykonania badania/usługi zadatek zostanie zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.
 

Cennik

Przewiń do góry