Cennik badań endoskopowych

 • gastroskopia 300 zł
 • gastroskopia z biopsją oraz wynikiem histopatologicznym 500 zł
 • rektoskopia 100 zł
 • kolonoskopia diagnostyczna 500 zł
 • kolonoskopia z polipektomią oraz wynik histopatologiczny 1 000 zł

 

Zadatek

Przed wykonaniem prywatnego badania gastroskopii lub kolonoskopii konieczne jest opłacenie zadatku w kwocie 100 złotych.

 

 • Zadatek można zapłacić w kasie przychodni gotówką lub kartą, lub przelewem na rachunek: 89 1090 2301 0000 0001 3302 3392. W tytule prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska pacjenta oraz daty umówionej wizyty.
 • W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od daty rejestracji, rezerwacja zostanie anulowana.
 • Zadatek nie podlega zwrotowi chyba, że odwołają Państwo badanie na 2 dni przed planowanym terminem.
 • Zadatek podlega zwrotowi w kwocie jaką pacjent wpłacił w przypadku:
  • przeciwwskazań medycznych do wykonania badania,
  • awarii sprzętu medycznego służącego do wykonania badania – w tym przypadku personel zaproponuje pacjentowi inny uzgodniony z nim termin, a jeżeli pacjent nie wyrazi na to zgody przychodnia zwróci mu zadatek.
 • W przypadku wykonania badania zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny badania.
 • Ponadto w razie rozwiązania umowy wykonania badania zadatek zostanie zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.
Przewiń do góry