Cennik rezonansu magnetycznego (MR)

Zadatek

Przed wykonaniem prywatnego badania rezonansu magnetycznego konieczne jest opłacenie zadatku w kwocie 100 złotych.

 

 • Zadatek można zapłacić w kasie przychodni gotówką lub kartą, lub przelewem na rachunek: 89 1090 2301 0000 0001 3302 3392. W tytule prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska pacjenta oraz daty umówionej wizyty.
 • W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od daty rejestracji, rezerwacja zostanie anulowana.
 • Zadatek nie podlega zwrotowi chyba, że odwołają Państwo badanie na 2 dni przed planowanym terminem.
 • Zadatek podlega zwrotowi w kwocie jaką pacjent wpłacił w przypadku:
  • przeciwwskazań medycznych do wykonania badania,
  • awarii sprzętu medycznego służącego do wykonania badania – w tym przypadku personel zaproponuje pacjentowi inny uzgodniony z nim termin, a jeżeli pacjent nie wyrazi na to zgody przychodnia zwróci mu zadatek.
 • W przypadku wykonania badania zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny badania.
 • Ponadto w razie rozwiązania umowy wykonania badania zadatek zostanie zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

 

Cennik MR
 

 • MR głowy bez kontrastu 600 zł
 • MR głowy z kontrastem (waga pacjenta do 75 kg) 750 zł
 • MR głowy z kontrastem (waga pacjenta powyżej 75 kg) 900 zł
 • MR przysadki mózgowej z kontrastem – badanie dynamiczne 800 zł
 • MR przysadki mózgowej z kontrastem (waga pacjenta powyżej 75 kg) 950 zł
 • MR kąty mostowo-móżdżkowe z kontrastem (waga pacjenta do 75 kg) 750 zł
 • MR kąty mostowo-móżdżkowe z kontrastem (waga pacjenta powyżej 75 kg) 900 zł
 • angiografia MR naczyń mózgowych bez kontrastu 600 zł
 • MR oczodołów z kontrastem (waga pacjenta do 75 kg) 750 zł
 • MR oczodołów z kontrastem (waga pacjenta powyżej 75 kg) 900 zł
 • MR kręgosłupa szyjnego 600 zł
 • MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem (waga pacjenta do 75 kg) 750 zł
 • MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem (waga pacjenta powyżej 75 kg) 900 zł
 • MR kręgosłupa piersiowego 600 zł
 • MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem (waga pacjenta do 75 kg) 750 zł
 • MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem (waga pacjenta powyżej 75 kg) 900 zł
 • MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 600 zł
 • MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem (waga pacjenta do 75 kg) 750 zł
 • MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem (waga pacjenta powyżej 75 kg) 900 zł
 • MR stawów krzyżowo-biodrowych bez kontrastu (1 staw) 650 zł
 • MR stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem (1 staw) (waga pacjenta do 75 kg) 800 zł
 • MR stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem (1 staw) (waga pacjenta powyżej 75 kg) 950 zł
 • MR kości krzyżowo-ogonowej 600 zł
 • MR kości krzyżowo-ogonowej z kontrastem (waga pacjenta do 75 kg) 750 zł
 • MR kości krzyżowo-ogonowej z kontrastem (waga pacjenta powyżej 75 kg) 900 zł
 • MR stawu barkowego 650 zł
 • MR stawów biodrowych (1 staw) 650 zł
 • MR biodrowych z kontrastem (1 staw) (waga pacjenta do 75 kg) 800 zł
 • MR biodrowych z kontrastem (1 staw) (waga pacjenta powyżej 75 kg) 950 zł
 • MR stawu kolanowego 650 zł
 • MR stawu kolanowego z kontrastem (waga pacjenta do 75 kg) 800 zł
 • MR stawu kolanowego z kontrastem (waga pacjenta powyżej 75 kg) 950 zł
 • MR stawu skokowego 650 zł

 

Przewiń do góry