Świadczenia poza kolejnością

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych poza kolejnością mają prawo:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby niepełnoletnie, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • osoby niepełnosprawne ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni lub wojskowi,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • poszkodowani weterani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

 

Osoby te mają prawo do realizacji świadczenia:

 • w dniu zgłoszenia,
 • innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt u specjalisty.

 

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością nie oznacza:

 • prawa do swobodnego wyboru konkretnego lekarza specjalisty czy lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu,
 • prawa obowiązującego jedynie przy pierwszorazowej wizycie celem udzielenia świadczenia – prawo to winno być respektowane każdorazowo chyba, że jego terminowość wynika z indywidualnego procesu leczenia ustanowionego przez lekarza prowadzącego,
 • prawa do pierwszeństwa w kolejce do rejestracji na dane świadczenie medyczne –pierwszeństwo w kolejce do „okienka rejestracyjnego”, stanowi indywidualną normę wynikającą z regulaminu danego podmiotu leczniczego.
Przewiń do góry