Rehabilitacja postcovidowa

Coraz więcej osób, które przeszły chorobę COVID-19, skarży się na pochorobowe powikłania. Zaburzenia w oddychaniu, duszności, ogólne osłabienie organizmu skutkujące długotrwałym poczuciem zmęczenia – to tylko część niepokojących objawów, będących efektem infekcji SARS-CoV-2. W powrocie do formy i pokonaniu skutków choroby pacjentom pomaga profesjonalna fizjoterapia.

Rehabilitacja dla ozdrowieńców po przebyciu choroby COVID-19 ma na celu zniwelowanie skutków choroby i pomoc w powrocie do pełnej formy.

 

Przebieg rehabilitacji postcovidowej

Rehabilitacja ozdrowieńców oparta jest na indywidualnie dobranej terapii i może być realizowana w programie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Program podstawowy rehabilitacji postcovidowej

Realizacja programu podstawowego dla pacjentów, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego, a w skali duszności mMRC (modified Medical Research Council) uzyskany wynik ≥1, obejmuje następujące elementy:

  1. wstępna wizyta fizjoterapeutyczna składająca się z badania podmiotowego (wywiad w zakresie występowania chorób współistniejących i przeciwwskazań do fizjoterapii) oraz badania przedmiotowego (ocena wzorca oddechowego, ocena siły mięśniowej, badanie ciśnienia tętniczego krwi, pulsoksymetria, ocena tolerancji wysiłku fizycznego 6MWT, ocena sprawności fizycznej SPPB, określenie programu fizjoterapii),
  2. wizyty terapeutyczne – ich częstotliwość ustalana jest indywidualnie w ramach potrzeb pacjenta (składają się głównie z odpowiednio dobranej kinezyterapii, ćwiczeń oddechowych oraz edukacji pacjenta, której celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej powikłań związanych z przebyciem COVID-19 oraz nauczeniem sposobów radzenia z nimi, tak aby ograniczyć ich wpływ na codzienne funkcjonowanie),
  3. końcowa wizyta fizjoterapeutyczna – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej (ocena natężenia objawów: duszności, zmęczenia, ocena tolerancji wysiłku fizycznego, ocena sprawności fizycznej, zalecenia).

 

Program rozszerzony rehabilitacji postcovidowej

Realizacja programu rozszerzonego dla pacjentów, u których występuje pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego, a w skali duszności mMRC (modified Medical Research Council) uzyskany wynik ≥2 (0-4), obejmuje następujące elementy:

  1. wstępna wizyta fizjoterapeutyczna składająca się z badania podmiotowego (wywiad w zakresie występowania chorób współistniejących i przeciwwskazań do fizjoterapii) oraz badania przedmiotowego (ocena wzorca oddechowego, ocena siły mięśniowej, badanie ciśnienia tętniczego krwi, pulsoksymetria, ocena tolerancji wysiłku fizycznego 6MWT, ocena sprawności fizycznej SPPB, określenie programu fizjoterapii),
  2. wizyty terapeutyczne – ich częstotliwość ustalana jest indywidualnie w ramach potrzeb pacjenta, wynosi jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni (składa się głównie z odpowiednio dobranej kinezyterapii, ćwiczeń oddechowych oraz edukacji pacjenta, której celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej powikłań związanych z przebyciem COVID-19 oraz nauczeniem sposobów radzenia z nimi, tak aby ograniczyć ich wpływ na codzienne funkcjonowanie),
  3. końcowa wizyta fizjoterapeutyczna – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej (ocena natężenia objawów: duszności, zmęczenia, ocena tolerancji wysiłku fizycznego, ocena sprawności fizycznej, zalecenia).

 

Przez cały czas trwania rehabilitacji pacjent jest pod stałą opieką doświadczonych fizjoterapeutów, którzy czuwają nad poprawą jego sprawności oddechowej poprzez zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej, a poprzez rehabilitację i edukację zdrowotną starają się pozytywnie wpłynąć na ich kondycję psychiczną.

Przewiń do góry