Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (dzieci przedszkolne i szkolne)

Grafika ilustracyjna - gimnastyka korekcyjna dla dzieci

Badanie w kierunku rozpoznania wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Diagnostyka rozpoczyna się wizytą fizjoterapeutyczną, w trakcie której dziecko uczestniczy w badaniu postawy. Badanie wykonywane jest przez doświadczonego magistra fizjoterapii. Umożliwia ono dokładne określenie wszelkich asymetrii i wad postawy ciała, co stanowi podstawę do kwalifikowania dziecka do grupy gimnastyki korekcyjnej i planowania oraz realizacji programu korekcyjnego.

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, podejmując decyzję o przeprowadzeniu badania wady postawy u dziecka, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jedynie wczesne wykrycie wszelkich asymetrii w postawie dziecka i podjęcie wczesnej korekcji, uchroni je przed ogólnoustrojowymi powikłaniami, a w konsekwencji zabiegiem operacyjnym. Należy także pamiętać, że skuteczność i trafność konstrukcji programu ćwiczeń korekcyjnych, zależy w pierwszym rzędzie od właściwej diagnostyki.

 

Grafika informacyjna o konsultacji rehabilitacyjnej przed gimnastyką korekcyjną dla dzieci

 

Zajęcia w ramach grupowej gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Rodzice dzieci, które w trakcie badania w kierunku wad postawy miały stwierdzone wskazania do gimnastyki korekcyjnej, mogą wyrazić chęć zgłoszenia uczestnictwa swoich dzieci w grupowej gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej.

Zajęcia w ramach grupowej gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzi doświadczony magister fizjoterapii.

 

Formy prowadzenia zajęć

 • frontalna – wszystkie dzieci wykonują to samo ćwiczenie i tyle samo powtórzeń,
 • zespołowa – każdy zespół ćwiczy na swoim stanowisku, tylko część początkowa i końcowa jest wspólna,
 • indywidualna – każde dziecko ma swoje stanowisko, wykonuje ćwiczenie w danym czasie i z określoną liczbą powtórzeń,
 • obwodowa – dziecko pokonuje stację za stacją, np. tor przeszkód.

 

Metody realizacji zadań

 • ścisłe:
  • naśladowcza ścisła (pokazujemy dzieciom, dzieci odzwierciedlają ćwiczenie)
  • zadaniowa ścisła (nauczyciel objaśnia, ale nie pokazuje)
 • proaktywne:
  • zadaniowo-naśladowcza
  • gry i zabawy ruchowe
  • programowego usprawniania się (doskonalimy swoje sprawności poprzez ćwiczenia w domu)

 

Grafika informacyjna o realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci

Przebieg zajęć

 • Nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała w formie ścisłej i zabawowej. Zapoznanie się z nazewnictwem i istotą pozycji wyjściowych do ćwiczeń.
 • Ćwiczenia rozciągające i zwiększające ruchomość w stawach barkowych, biodrowych kończyn dolnych.
 • Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu i pośladkowe.
 • Nauka prawidłowego oddychania torem piersiowym i torem brzusznym.
 • Ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne.
 • Kontrola przyjmowania prawidłowej postawy; autokorekcja.
 • Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej i szyi w pozycji Klappa.
 • Ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej i wzmacniające mięśnie grzbietu.
 • Ćwiczenia zwiększające ruchomość kręgosłupa.
 • Ćwiczenia rozluźniające mięśnie stopy i zwiększające ruchomość w stawach kończyn dolnych. Ćwiczenia przeciw płaskiej stopie w formie zabawowej i ścisłej.
 • Gry i zabawy ruchowe z elementami korektywy.
 • Nauka i doskonalenie prawidłowego chodu z właściwym przekolebaniem stopy i w skorygowanej postawie.
 • Ćwiczenia, gry i zabawy ogólnorozwojowe z elementem korektywy.
 • Ćwiczenia przeciwko koślawości i szpotawości kolan.
 • Ćwiczenia wzmacniające mięśnie krótkie i długie stopy, wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych za wysklepienie stopy.
 • Zwinnościowe tory przeszkód z uwzględnieniem ćwiczeń równoważnych.
 • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy w rytmie i przy muzyce.

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka

Po rocznym uczestniczeniu w zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dziecko powinno:

 • umieć przyjąć prawidłową postawę ciała,
 • powtórzyć poprawnie ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach barkowych i biodrowych,
 • poprawnie wykonać ćwiczenia przeciw płaskostopiu,
 • umieć odwzorować pozycję do ćwiczeń,
 • prawidłowo wykonać ćwiczenia elongacyjne,
 • umieć samodzielnie wykonać niektóre ćwiczenia oddechowe,
 • aktywnie uczestniczyć w grach i zabawach z elementami korektywy,
 • umieć ruchem odtworzyć opowieść ruchową podawaną przez nauczyciela.

 

Przewiń do góry