Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym

Rehabilitacja w ramach oddziału dziennego pobytu to intensywna rehabilitacja trwająca od 3 do 6 tygodni. Ta forma leczenia przeznaczona jest dla pacjentów, których stan nie wymaga pobytu w szpitalu, ale wskazana jest rehabilitacja dłuższa niż 10-dniowy cykl ambulatoryjny.

 

Celem rehabilitacji ogólnoustrojowej jest:

 • wyleczenie bądź zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu,
 • przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym – zakres świadczeń:

 1. porażenia i niedowłady będące skutkiem uszkodzeń układu nerwowego o różnej etiologii,
 2. skoliozy wieku rozwojowego o różnej etiologii,
 3. usprawnianie po długotrwałym unieruchomieniu, czynnościowym leczeniu urazów i rozległych korekcjach,
 4. usprawnianie oprotezowanych po amputacjach,
 5. zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych o różnej etiologii, w tym po leczeniu operacyjnym,
 6. zespoły bólowe kręgosłupa, w tym po leczeniu operacyjnym,
 7. choroby przeciążeniowe narządu ruchu, zespoły algodystroficzne i z zaburzeń ukrwienia kości,
 8. wady rozwojowe – etapowe leczenie skojarzone, w tym po zabiegu operacyjnym choroby tkanki chrzęstnej,
 9. stan po udarach mózgu,
 10. stan po zabiegach neurologicznych w przypadku nowotworów złośliwych, łagodnych, tętniaka mózgu,
 11. stany po radykalnej amputacji piersi, po usunięciu węzłów chłonnych innych okolic ciała.

 

Jak wygląda rehabilitacja w ośrodku dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej?

 1. Wizyta lekarska – pobyt w oddziale dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej zaczyna się każdorazowo od wizyty u lekarza specjalisty rehabilitacji. Ta wizyta stanowi przyjęcie na oddział, podczas którego lekarz ordynuje odpowiednie zabiegi i procedury spośród pełnej oferty placówki, adekwatnie do stanu zdrowia i celu leczenia, ustala czas trwania rehabilitacji. Ten sam lekarz nadzoruje cały proces rehabilitacji. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym obejmuje trzy osobiste wizyty lekarskie:
  • początkowa (kwalifikująca),
  • kontrolna (w trakcie trwania rehabilitacji – lekarz weryfikuje dotychczasowy przebieg procesu rehabilitacji, podtrzymuje lub zmienia dotychczasowe zalecenia),
  • końcowa (kończąca proces rehabilitacji).
 2. Od następnego dnia po wizycie, codziennie od poniedziałku do piątku pacjent przychodzi na zabiegi wg karty zleceń. Rehabilitacja ogólnoustrojowa obejmuje minimum 5 zabiegów dziennie (zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masażu leczniczego). Za dodatkową opłatą pacjent może skorzystać z zabiegu w kriokomorze.
 3. Proces rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym kończy się wypisem z ośrodka z informacją o przebytej rehabilitacji.

 

Pakiet 3-6 tygodni rehabilitacji obejmuje osobodzień – minimum 5 zabiegów dziennie + 3 osobiste wizyty lekarskie.

 

Przewiń do góry