Polityka jakości

Polityka jakości w SPZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach świadczy usługi medyczne w zakresie działalności leczniczej polegające na udzielaniu podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Dążąc do zaspokojenia potrzeb pacjentów oraz spełniając wymagania NFZ, dyrektor Przychodni Miejskiej w Pieszycach wdrożył system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie:

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • Poradni Zdrowia Psychicznego,
 • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
 • Opieki Długoterminowej,
 • Szpitalnej Opieki Jednodniowej,
 • Stomatologii Ogólnej,
 • Pracowni Diagnostycznych,
 • Rehabilitacji.

 

Naszym pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość udzielanych świadczeń, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu.

 

Cel ten otrzymywany jest poprzez realizację:

 1. misji zakładu: Świadczymy kompleksowe usługi medyczne na najwyższym poziomie — pacjent jest najważniejszy,
 2. osiąganie konkurencyjnej pozycji firmy,
 3. inwestowanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz dbanie o odpowiedni stan pomieszczeń,
 4. wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych,
 5. poszerzanie oferty świadczonych usług o nowe dziedziny medycyny,
 6. doskonalenie procesu komunikacji z pacjentami z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz edukacji zdrowotnej,
 7. doskonalenie procesów operacyjnych w oparciu o analizę ryzyk i szans,
 8. systematyczne identyfikowanie zagrożeń, ich analiza i podejmowanie niezbędnych działań mających na celu minimalizowanie lub całkowite usunięcie zidentyfikowanych ryzyk,
 9. zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego oraz jego ciągłe doskonalenie poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach,
 10. pogłębianie świadomości wśród zatrudnionego personelu o znaczeniu wprowadzonego systemu zarządzania jakością,
 11. dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i dobro naszych pacjentów,
 12. promocję zdrowia,
 13. prowadzenie badań profilaktycznych i przesiewowych,
 14. spełnienie mających zastosowanie wymagań prawych i regulacyjnych.

 

Dyrektor jednostki dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach, przestrzegana oraz podana do wiadomości.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki, do doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, jak również spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015.

ISO 9001.jpeg

 

Przewiń do góry