Covid-19

Wszystkie osoby przebywające w przychodni mają obowiązek prawidłowego noszenia maseczki (zasłonięte usta i nos) oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do przychodni.
 
Pacjenci z objawami COVID-19
 
Pacjentom, którzy mają objawy COVID-19 lub podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem zaleca się kontakt z lekarzem w formie teleporady, podczas której lekarz decyduje o dalszym postępowaniu – ustala sposób leczenia, formę kolejnego kontaktu i kieruje pacjenta na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.
 
 
Szczepienia przeciwko COVID-19
 
Na szczepienie można zarejestrować się na kilka sposobów:
 1. Rejestrując się bezpośrednio w naszej przychodni pod numerem telefonu: 74 836 53 62 lub 74 836 50 30;
 2. Dzwoniąc na ogólnopolską, całodobową i bezpłatną infolinię pod numerem telefonu: 989;
 3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl;
 4. Wysyłając SMS o treści SzczepimySię na numer 880 333 333 lub 664 908 556 (więcej informacji).
 
 
Na test diagnostyczny pacjenta może skierować lekarz POZ, ale istnieje również możliwość samodzielnego zapisania się na test. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz kwalifikacyjny, a następnie (po uzyskaniu kwalifikacji do testu) odebrać zlecenie on-line przez Profil Zaufany lub podczas telefonicznej rozmowy z konsultantem. Na test można zapisać również dziecko.
 
W przychodni istnieje możliwość wykonania testu antygenowego firmy MEDAN.
 
Przejdź do: Cennik diagnostyki laboratoryjnej (sekcja: Badania infekcyjne)
 
Wymazy pobierany jest w punkcie pobrań – pierwsze, boczne wejście od ul. Ogrodowej.
Istnieje możliwość otrzymania wyniku w języku obcym.
Pacjenci chcący wykonać wymaz muszą podać następujące dane:
 • PESEL
 • Data urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Numer telefonu

Oraz posiadać paszport, jeśli nie posiadają numeru PESEL.

 


 

Patients who want to smear SARS COV 2 – ANTIGEN must have the following documents:

 • Passport
 • PESEL (if anyone has)
 • Date of birth
 • Citizenship
 • Phone number

 


 

Пацієнти, які хочуть зробити вимаз на SARS COV 2 – АНТИГЕН повинні приготували наступні документи:

 • Паспорт
 • Песель (якщо хтось має)
 • Дата народження
 • Громадянство
 • Номер телефону

 

Przewiń do góry