Covid-19

Wszystkie osoby przebywające w przychodni mają obowiązek prawidłowego noszenia maseczki (zasłonięte usta i nos) oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do przychodni.
 

Pacjenci z objawami COVID-19

 
Pacjentom, którzy mają objawy COVID-19 lub podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem zaleca się kontakt z lekarzem w formie teleporady, podczas której lekarz decyduje o dalszym postępowaniu – ustala sposób leczenia, formę kolejnego kontaktu i kieruje pacjenta na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.
 

 

Szczepienia przeciwko COVID-19

 
Na szczepienie można zarejestrować się na kilka sposobów:
 1. Rejestrując się bezpośrednio w naszej przychodni pod numerem telefonu: 74 836 53 62 lub 74 836 50 30;
 2. Dzwoniąc na ogólnopolską i bezpłatną infolinię pod numerem telefonu: 989;
 3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl;
 4. Przez aplikację mojeIKP.
 
 
Na test diagnostyczny pacjenta może skierować lekarz POZ, ale istnieje również możliwość samodzielnego zapisania się na test. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz kwalifikacyjny, a następnie (po uzyskaniu kwalifikacji do testu) odebrać zlecenie on-line przez Profil Zaufany lub podczas telefonicznej rozmowy z konsultantem. Na test można zapisać również dziecko.
 
W przychodni istnieje możliwość wykonania testu antygenowego firmy MEDAN.
 
Przejdź do: Cennik diagnostyki laboratoryjnej (sekcja: Badania infekcyjne)
 
Wymazy pobierany jest w punkcie pobrań – pierwsze, boczne wejście od ul. Ogrodowej.
Istnieje możliwość otrzymania wyniku w języku obcym.
Pacjenci chcący wykonać wymaz muszą podać następujące dane:
 • PESEL
 • Data urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Numer telefonu

Oraz posiadać paszport, jeśli nie posiadają numeru PESEL.

 


 

Patients who want to smear SARS COV 2 – ANTIGEN must have the following documents:

 • Passport
 • PESEL (if anyone has)
 • Date of birth
 • Citizenship
 • Phone number

 


 

Пацієнти, які хочуть зробити вимаз на SARS COV 2 – АНТИГЕН повинні приготували наступні документи:

 • Паспорт
 • Песель (якщо хтось має)
 • Дата народження
 • Громадянство
 • Номер телефону

 

Przewiń do góry