Bożena Uścińska – psycholog

Bożena Uścińska, psycholog w Przychodni Miejskiej w Pieszycach
Bożena Uścińska
psycholog, szkoleniowiec, trenerka komunikacji i członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe „Zarządzanie Kadrami”  i „Trener Biznesu” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Już w czasie studiów działała w kole naukowym zajmującym się psychoterapią grupową i komunikacją interpersonalną.

Prowadzi szkolenia i treningi z zakresu szeroko rozumianej komunikacji społecznej, psychologii motywacji, rozwiązywania konfliktów, technik negocjacji i mediacji, asertywności, budowania zespołów zadaniowych, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu itp. Szkoliła również z diagnozowania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, budowania efektywnych relacji nauczycieli z rodzicami, wspomagania pracy wychowawców klasowych, technik efektywnego nauczania itp. Przez kilka lat pracowała z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu.

Współtworzyła programy i realizowała szkolenia w ramach wszystkich pięciu edycji programu „Wykształcony nauczyciel” oraz w projekcie „Doskonały nauczyciel”. Opracowała innowacyjny program wychowawczo-profilaktyczny „Ja i ludzki świat wokół mnie” dla Gimnazjum Samorządowego nr 2 r w Bolesławcu w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Jest autorką kilkudziesięciu scenariuszy lekcji wychowawczych w ramach tego programu.

Uczestniczyła w wielu projektach doradczych dla dużych firm i licznych projektach unijnych doskonalących kompetencje interpersonalne pracowników różnego szczebla (dobór pracowników, zarządzanie zmianami, prowadzenie trudnych rozmów, planowanie zadań i zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, twórcze rozwiązywanie problemów, autoprezentacja na rynku pracy,  kształtowanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży i bezrobotnych, asertywność w relacjach służbowych itp.).

W „Gazecie Wrocławskiej” prowadziła rubryki „Psycholog radzi” i „Jak się dogadać z nastolatkami”. Dla czasopisma „AIDA-MEDIA” pisała i tłumaczyła artykuły z zakresu marketingu i reklamy. Jest współautorką książki „Komunikowanie się z mediami w praktyce”. Pisze eseje dla miesięcznika „Odra”. W Przychodni Miejskiej w Pieszycach udziela porad psychologicznych.

 

Głowa w równowadze - cykl tekstów i porad dla mieszkańców pieszyc

Przewiń do góry