Domowa opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w swoich domach. Pielęgniarka we współpracy z lekarzem POZ, do którego pacjent złożył deklarację wyboru, zapewnia opiekę pacjentom niewymagającym hospitalizacji, ale potrzebującym systematycznej i intensywnej opieki.

 

Podczas wizyt pielęgniarskich zarówno chory, jak i jego rodziną przygotowywani są do odpowiedniej opieki i pielęgnacji, uczą się radzić sobie z chorobą czy niepełnosprawnością.

 

Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

 

  • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w domu,
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin,
  • pomoc w wyborze sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.
Przewiń do góry