pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2022 nazwa.pl

Pracowania rezonansu magnetycznego

 


    Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu o stałym polu magnetycznym i wysokiej indukcji. Efektem tego procesu jest równoległe do kierunku wytworzonego  pola magnetycznego ustawienie linii pola magnetycznego jąder atomów w organizmie człowieka. Dodatkowo aparat emituje fale radiowe, które docierają do pacjenta i jego poszczególnych tkanek wzbudzając w nich powstanie podobnych fal radiowych, a te z kolei zwrotnie są odbierane przez aparat. 
    W praktyce jako rezonator wykorzystuje się jądro atomu wodoru. Liczba jąder wodoru w poszczególnych tkankach jest różna, co ostatecznie umożliwia uzyskanie obrazu. Komputer dokonując skomplikowanych obliczeń na ekranie przedstawia uzyskane dane w formie obrazów struktur anatomicznych.

     
     Badanie rezonansem magnetycznym jest nieinwazyjne, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe.
  
   Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego jest posiadanie przez pacjenta rozrusznika serca lub innego układu stymulującego jego pracę. 

Nie zaleca się także wykonywania badania rezonansu magnetycznego u kobiet w I trymestrze ciąży. Niektóre wszczepy, implanty oraz ciała obce w organizmie badanego również mogą uniemożliwiać wykonanie badania rezonansu magnetycznego.

Dlatego też w przypadku posiadania przez pacjenta:
 
  • klipsów naczyniowych, filtra żyły głównej, sztucznej zastawki lub innych elementów pooperacyjnych,
  • protezy ocznej, ciała obcego w gałce ocznej (np. opiłki metalu),
  • spirali antykoncepcyjnej i wkładki wewnątrzmacicznej,
  • pompy insulinowej, neurostymulatora lub innego urządzenia podającego leki,
  • wewnętrznego aparatu słuchowego, plastyki kosteczek słuchowych lub wszczepu ślimaka,
  • odłamków metalowych, metalowych szwów lub wszczepów (śruby, płytki, gwoździe, endoprotezy),
  • protez i klamer zębowych z elementami metalowymi,
  • klamer stymulujących wzrost kości,
  • innych metalowych elementów w ciele, 
przed badaniem konieczna jest konsultacja z lekarzem radiologiem, a pacjent musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie o dopuszczeniu wszczepionych elementów do umieszczenia w polu rezonansu magnetycznego. Zaświadczenie takie można uzyskać od jednostki medycznej, w której przeprowadzono zabieg wszczepienia elementu. Badania rezonansu magnetycznego nie można także przeprowadzić w przypadku posiadania przez pacjenta tatuażu w badanej okolicy.


Przygotowanie do badania
 
      Przed badaniem nie należy zmieniać dotychczasowego leczenia farmakologicznego (normalnie zażywamy leki). Powinno się jednak pozostać około 6 godzin na czczo. Nie należy także pić kawy, coca-coli czy innych napojów zawierających kofeinę.
W niektórych przypadkach dla uzyskania odpowiedniego diagnostycznie obrazu konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego, który sporadycznie może wywołać reakcję alergiczną lub działania niepożądane w postaci nudności i wymiotów lub uczucia bólu i ciepła w miejscu jego podania.
 
  Badanie MR trwa od 30 minut do 2 godzin, w tym czasie pacjent przebywa w polu magnetycznym. Do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat MR nie wolno wnosić: kluczy, zegarków, kart magnetycznych (bankowych), telefonów, spinek do włosów, kolczyków, klipsów i innych metalowych przedmiotów. Do badania wymagane są wszystkie wcześniej wykonane zdjęcia RTG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego i USG wraz z opisami oraz karty informacyjne z prowadzonego leczenia.
 
     W przypadku badań finansowanych przez NFZ w dniu badania należy przedstawić skierowanie na badanie.
1235364